Есептер

Автор Куаныш
Обновлено 1 год назад

БКМ "re:Kassa 3.0"  қолжетімді есептері :

 • х-есеп
 • z-есеп
 • Секциялар бойынша есеп;
 • Кассирлер бойынша есеп;
 • Фискалдық есеп.

Х-есеп

Фискалдық деректер операторының серверімен байланыс болған жағдайда X-есеп (өшірусіз есеп) фискалдық деректер операторының серверінен баспаға беріледі, фискалдық деректер операторының серверімен байланыс болмаған жағдайда фискалдық деректер жинауышында сақталатын есептеуіштердің деректері негізінде БКМ жасалады.

X-есепті қалыптастыру үшін "чектер журналы" бөліміне өтіп, жоғарғы оң жақ бұрышта "X-есепті"таңдау қажет.

Тексеру журналында кейбір белгілерді көруге болады:

 • ✔ ✔ - екі жасыл құсбелгі чектің ФДО серверіне сәтті жіберілгенін білдіреді.
 • ✔ - бір жасыл белгі чек БКМ сақталғанын, бірақ ОФД-ға әлі берілмегенін білдіреді.
 • ☁ ️ - сызылған бұлттың белгішесі чектің БКМ автономды жұмыс режимінде фискализацияланғанын білдіреді.

х- есепке басасыз, және "АУЫСЫМДЫ ЖАБУ" ні басасыз

Бұл есепте ауысымда жүргізілген барлық операциялар туралы ақпарат бар. Есепті жүктеуге немесе басып шығаруға болады.

Х-есеп деректерінің құрамы:

 • Салық төлеушінің атауы;
 • Салық төлеушінің ИИН/ БИН;
 • ФПД бар БКМ сәйкестендіру нөмірі;
 • Мемлекеттік кірістер органдарында ДБФ бар ФПД тіркеу нөмірі;
 • Мемлекеттік кірістер органдарындағы ФПД бар БКМ зауыттық нөмірі;
 • Құжаттың реттік нөмірі;
 • Х-есепті орындау күні мен уақыты;
 • Х-есеп " құжатының атауы»;
 • Ауысым ішінде ДБФ бар БКМ қалыптастырған құжаттардың жалпы саны;
 • Операциялар бойынша ақпарат:
 1. Ауысым ішінде ФПД бар БКМ қалыптастырған бақылау чектерінің жалпы саны;
 2. Қолма-қол ақшамен төленген бақылау чектерінің жалпы саны;
 3. Банктік төлем карталарымен төленген бақылау чектерінің жалпы саны;
 4. Ауысым ішінде ДБФ бар БКМ берген бақылау чектерінің жалпы сомасы;
 5. Ауысым үшін барлық чектер бойынша қолма-қол ақшалай төлемнің жалпы сомасы;
 6. Ауысымда барлық чектер бойынша банктік төлем карталарымен төлеудің жалпы сомасы;
 7. Ауысым үшін барлық чектер бойынша жалпы алынған төлем сомасы;
 8. Ауысым үшін барлық чектер бойынша төлемнен кейін тапсырудың жалпы сомасы;
 9. Ауысымдағы барлық чектер бойынша шегерімнің жалпы сомасы;
 10. Ауысымдағы барлық чектер бойынша үстеме бағаның жалпы сомасы;

Салықтар " Бөлімі":

Ауысымдағы барлық чектер бойынша НДС жалпы сомасы;

Z-есеп

"Re:Kassa 3.0" БКМ ауысымды жабу және ауысымдық (тәуліктік) Z-есепті қалыптастыру рәсімдерін жүргізуді қамтамасыз етеді.
Ауысымдық (тәуліктік) Z-есепті қалыптастыру кезінде БКМ-де осы Z-есептің бақылау сомасы және барлық жазбалардың жалпы бақылау сомасы қалыптастырылады және жинауышта сақталған фискалдық деректерінің тұтастығын бақылау рәсімі басталады.
Ауысымдық (тәуліктік) Z-есеп БКМ-мен сұрау салу бойынша фискалдық деректер операторының серверінде қалыптастырылады және БКМ-ге басып шығару үшін жеке құжатпен беріледі. Фискалдық деректер операторының серверімен байланыс болмаған жағдайда, Z-есеп БКМ фискалдық деректер жинауышында сақталады.

Ауысымның жабылуымен Z-есепті қалыптастыру

Бастапқы Z-есеп ауысым жабылған кезде жасалады.

Ол үшін "чектер журналы" бөліміне өтіп, жоғарғы оң жақ бұрышта x-есепті таңдап, "ауысымды жабу" тармағын таңдап, PIN-кодты енгізіңіз. Осы әрекеттерден кейін жүктеуге немесе басып шығаруға болатын Z есебі жасалады.

Z-есепті қалыптастыру

Ауысымды жабу үшін ПИН-кодты енгізу

Z-есепті қарау, деректерді басып шығару ,құрамы X-есеппен бірдей:

Алдыңғы ауысымдардін Z-есептерін қарау

БКМ жабық ауысымдар бойынша Z-есептерді қарауға мүмкіндік береді.

Ол үшін БКМ барлық ауысымдары көрсетілетін "Сатылымдар жиынтығы" бөліміне өту қажет.

 "Сатылымдар жиынтығы" бөліміне өту

Қажетті ауысымды таңдау керек, Z-есеп түймесін басыңыз-есепті қарау және басып шығаруға болады

Секциялар бойынша есеп

Секциялар бойынша есепті қалыптастыру үшін "чектер журналы" бөліміне немесе кез келген ауысымда "Сатылымдар жиынтығы" арқылы өту қажет, жоғарғы оң жақ бұрышында "секциялар бойынша есеп"- ті таңдау қажет. Секциялар бойынша есеп ауысыммен қалыптастырылады. Есепті жүктеуге немесе басып шығаруға болады

 Секциялар бойынша есеп

Кассирлер бойынша есеп

Кассирлер бойынша есепті қалыптастыру үшін "чектер журналы" бөліміне немесе кез келген ауысымда "сату қорытындылары" арқылы өту қажет, жоғарғы оң жақ бұрышында "кассирлер бойынша есепті"таңдау қажет. Кассирлер бойынша есеп ауысыммен қалыптастырылады. Есепті жүктеуге немесе басып шығаруға болады.

Кассирлер бойынша есеп

Фискалдық есеп

Кезеңдегі фискалдық есеп-белгілі бір кезеңде жасалған операциялар бойынша ақша қаражатының сомалары туралы есеп. Фискалдық есеп таңдалған кезең үшін барлық ауысымдық Z-есептердің деректерін қамтиды.

Фискалдық есепті қалыптастыру үшін "есептер" бөліміне өтіп, кезеңді таңдап, ОК батырмасын басу қажет.  Есепті жүктеуге немесе басып шығаруға болады.

Есеп кезеңін таңдау

Фискалдық есеп

Оцените эту статью